supreme-court-united-states-columns-row.

גישור

two-confident-business-man-shaking-hands

גישור הוא הליך בו הצדדים דנים בסכסוכים שלהם בסיוע צד שלישי המסייע להם להגיע להסדר. המחלוקת עשויה להיות תלויה ועומדת בבית משפט או בשלב מוקדם יותר.
מקרים אשר יכולים להוביל לגישור הם סכסוכים עסקיים, נזקים למיניהם כמו נזקי גוף, בנייה, פיצוי עובדים, יחסי עבודה, גירושין, ועוד.

המשרד מעניק פתרון יעיל לסכסוכים ומחלוקות שנוצרו וקיום מנגנון של הסדרה ומשא ומתן בין הצדדים בצורה דיסקרטית ומניעת הנזקים וההוצאות שבהגשת תביעה לבית המשפט.


משרדנו ישמח לסייע לכם בגישור על סכסוך פרטי או עסקי אשר נמצא בכל שלב.
ניתן לשכור שירותי ייעוץ ראשוניים או ליווי לאורך כל התהליך.