supreme-court-united-states-columns-row.

דיני עבודה

satisfied-smiling-businessman-suit-signi

דיני העבודה עוסקים בהסדרה משפטית של הזכויות והחובות של העובדים והמעסיקים. משרדנו בעל ניסיון רב בדיני העבודה על כל רבדיהם: התעמרות בעבודה, פערי שכר בין עובדים לעובדות, הכרה בדיעבד בנותן שירותים כעובד, לשון – הרע, הגנת הפרטיות שוויון ומניעת אפליה, קניין רוחני, דיני מכרזים ביחסי עבודה, הרעת תנאים במקום העבודה, הטרדה מינית במקום העבודה, שימוע פיטורין שלא כדין, פיטור עובדת הנמצאת בשלבי הריון/טיפולי פוריות, פיצויי פיטורים וחישובם, פירוק חברות, בדיקה מקיפה של תקינות תלושי השכר, קבלת דמי מחלה ותביעות פיצויים עקב אובדן כושר עבודה.

 

כמו כן, משרדנו עוסק בפעילות משפטית ענפה גם בצד המעסיקים: עריכת חוזי העבודה, שלילת פיצויי פיטורים (בהתאם לנסיבות), בדיקת תקינות תלושי משכורת, בקשה להיתר הפיטורים של עובדת בהריון גניבת לקוחות ע"י עובדי החברה, הסכם אי תחרות, גניבה על ידי עובד, הגשת בקשה לפיטורי נשים בהריון/טיפולי פוריות, ייעוץ שוטף בזכויות עובדים ומעסיקים, ייצוג מעסיקים במקרה של חשד להפרה של חוקי העבודה (על ידי היחידה לאכיפה במשרד העבודה והרווחה).