supreme-court-united-states-columns-row.

לשון הרע והגנת הפרטיות

cyber-security-network-padlock-icon-inte

מהו לשון הרע?

דבר שפרסומו עלול:

  • להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם.

  • לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו.

  • לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו.

  • לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.

 

לשון הרע (בין אם מדובר בהוצאת דיבה או בלשון הרע) כרוך באמירה שקרית של עובדה הפוגעת במוניטין של אחר.


חוק לשון הרע מנסה לאזן בין אינטרסים: מצד אחד, אנשים לא צריכים להרוס את חייהם של אחרים בכך שהם מפיצים עליהם שקרים; אך מצד שני, אנשים צריכים להיות מסוגלים לדבר בחופשיות ללא חשש להתדיינות על כל עלבון, אי הסכמה או טעות.

משרדנו בעל ניסיון רב בייצוג נפגעי לשון הרע; בין היתר בהוצאת לשון הרע עולה כדי עוולה אזרחית היכולה לשמש עילה לתביעה אזרחית. פגיעה בשם טוב, חוק איסור לשון הרע, לשון הרע במסגרת סכסוך עסקי, פיצוי ללא הוכחת נזק.

נשמח ללוות אתכם בתהליך החל משלב הייעוץ ועד לתום ההליכים למען השגת תוצאה מקסימלית.

הגנת הפרטיות

בעידן הדיגיטלי יש מידע אינסופי אשר נגיש לכולנו בכל עת.
חלק מהמידע הוא פרטי ו/או רגיש, ולכן אנו זכאים לשמירה והגנה על הפרטיות.
החוק מסדיר את נושאי הפרטיות השונים: הזכות לפרטיות בעבודה, במערכת החינוך, במאגרי מידע, בתחום הבריאות ועוד.


משרדנו מומחה בהגנת הפרטיות: פגיעה בפרטיות עולה כדי עוולה אזרחית היכולה לשמש עילה לתביעה אזרחית. בילוש או התחקות אחרי אדם העלולים להטריד, האזנה אסורה על פי החוק, צילום אדם ללא ידיעתו כשהוא ברשות היחיד, פרסום תצלום של אדם ברבים במטרה להשפילו או לבזותו, פרסום הנוגעים לצנעת חייו האישיים של אדם לרבות עברו המיני או מצבו הבריאותי. בית משפט יכול לקבוע פיצויים ללא הוכחת נזק.