supreme-court-united-states-columns-row.

מקרקעין

statue-justice-house-gavel-family-lawsui

דיני המקרקעין עוסקים בזכויות ובחובות אשר קשורות לשימוש שלנו במקרקעין.

משרדנו בעל ניסיון רב במכירה, רכישה, חוזי השכרה, בניה, הוספת מרפסות, הסכמי שיתוף, פניות לקבלנים, העברה ורישום של זכויות במקרקעין, הסכמי מכר יד שניה, מכר ללא תמורה/מתנה, פירוק שיתוף, קבוצות רכישה וייעוץ משפטי מקצועי בתחום התוכנית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38).

 

בנוסף, עורכי הדין במשרדנו מעניקים ייצוג משפטי במקרה של פינוי פולש ושמירה על זכותו הקניינית של אדם במרחבו הפרטי.