• עורך דין ומגשר מוטי תורג'מן

אלימות כלכלית

לא מדובר בסימנים כחולים או אלימות פיזית, אך אלימות כלכלית היא אלימות לכל דבר וענין, ויש לטפל בה במהירות, בכדי למנוע מצב שבו נמנע מבן הזוג "הנשלט" לנהל מצבו הפיננסי בצורה סבירה. על בן הזוג "הנשלט" לא לעבור לסדר היום ולהישאר בזוגיות שבה בן הזוג "השולט" למעשה שולט בכלכלת הבית ובמידע הפיננסי ללא שיתוף של הבן הזוג "הנשלט", ובפועל מייצר תלות ומידור של בן הזוג הנשלט.