• עורך דין ומגשר מוטי תורג'מן

האם ניתן לגבות חוב מאדם שנפטר